BIO ÉS SPORTTÁPLÁLKOZÁSI
TERMÉKEK

Kosár
Elérted az ingyenes kiszállítási értékhatárt! 0 Ft az ingyenes kiszállításig!

Regisztráció a Társaság honlapján

Bejelentkezési adatok
Személyes adatok
Számlázási cím
Szállítási cím
Hírlevél
NYILATKOZAT

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

 

INFORMÁCIÓK

ADATKEZELŐ NEVE:

Acer Consulting Kft.

KÉPVISELŐJE:

László Balázs Árpád ügyvezető

HONLAPJA:

https://bioniq.hu/

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A Társaság weboldalán elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

(akik megtekinthetik)

Az Acer Consulting Kft. munkatársai, valamint a vásárlás teljesítése során közreműködő szolgáltatók (lásd. Adatkezelési Tájékoztató II/3.)

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

A törlésre irányuló kéréstől számított legfeljebb 10 munkanapig.

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a megrendelés kiszállításának meghiúsulása.

További információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatók.                                                 

****

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a regisztráció során megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.

 

 

 

Az általad megadott összes adatot az Acer Consulting Kft. csak és kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, valamint hírlevél küldése céljából tárolja. Adataidat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futár- vagy csomagküldő szolgálat, aki az Acer Consulting Kft.- től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adataid törlését e- mailben igényelheted.

Adataid kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. Az Acer Consulting Kft. a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényeket és európai uniós adatvédelmi rendeleteket magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja azokat.


A webáruház a vásárló böngészőjében a használat közben úgynevezett sütit (cookie) helyezhet el. Az így létrehozott kis adatcsomag semmilyen információt nem tartalmaz a vásárló személyére vagy számítógépe, tablet, okostelefon stb. jellemzőire vagy helyére vonatkozóan, kizárólag az áruház technikai működéséhez szükséges.